zondag 7 november 2010

Gevlucht en gevangen

Uitgeprocedeerden in gevangenschap

Uit het rapport over vreemdelingendetentie van Amnesty, d.d. 5 november 2010, blijkt dat mensen die in Nederland asiel aanvragen en geweigerd zijn, nog steeds slechter behandeld worden dan in Nederland geboren criminelen.

Vaak wordt de bewaring opgeheven omdat er geen zicht is op uitzetting. In dat geval wordt die persoon ‘geklinkerd’, oftewel op straat gezet. Veel van deze mensen blijven (zonder rechtmatig verblijf) in Nederland. Zij kunnen een tweede, derde of vierde keer worden aangehouden en opgesloten. Amnesty, Vreemdelingendetentie in strijd met de mensenrechten, pag 12

Ze worden opgesloten in gevangenissen, zonder te weten voor hoe lang. Doktersbezoek of de weg naar een ambassade om het land van herkomst vast te stellen, gaat geboeid. Dagbesteding is er nauwelijks. Uitgeprocedeerden hebben geen recht op onderwijs of werk. Criminelen wel, zodat ze terug kunnen keren in de samenleving….

In Nederland worden ook kwetsbare mensen in vreemdelingenbewaring geplaatst: (niet-begeleide)
minderjarigen, slachtoffers van marteling en van mensenhandel, zwangere vrouwen, (psychisch) zieken
en ouderen. Amnesty,Vreemdelingendetentie in strijd met de mensenrechten pag 27


Amnesty stelt verbeteringen voor zoals vrijheidsbeperkende locaties, iets wat geen verbetering is. Ook vrijheidsbeperkende locaties, meestal in een slecht bereikbare uithoek van het land, met meldingsplicht en zonder zinvolle besteding (leren of werken mag niet) zijn mensonterend.

Uit de hele wijze waarop we hier in Nederland omgaan met vluchtelingen blijkt wantrouwen en angst. Dat is niet gezond voor onze samenleving, slecht voor de individuele asielzoeker en een voedingsbodem voor haat en destructie.

Misschien moeten we ons eens afvragen waarom iemand automutileert of in hongerstaking gaat, voordat we hem of haar in een isoleercel zetten, compleet met camerabewaking.

Misschien moeten we ons eens verplaatsen in de ander voordat we strafmaatregelen opleggen voor verblijf zonder papieren en eens bekijken hoe we die ander kunnen helpen. Daarmee helpen we ook onszelf, want degenen die teruggaan, gaan goed terug (en vrijwillig) en degenen die blijven, voegen waarde toe aan Nederland. Het kost minder euro’s en levert winst op, financieel, sociaal en individueel.

De kinderen worden samen met hun – in de handboeien geslagen – ouders naar een politiecel afgevoerd. Diezelfde dag worden ze overgebracht naar het detentiecentrum Rotterdam. Een paar dagen later worden moeder en kinderen overgebracht naar de vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel. Uiteindelijk bepaalt de rechter dat het gezin thuis de procedure voor de verblijfsvergunning mag afwachten. Inmiddels is die vergunning verleend. Amnesty, Vreemdelingendetentie in strijd met de mensenrechten pag 28

Wat het meest schokkeert aan het rapport van Amnesty is dat het feitelijk niets nieuws bevat: Al sinds de jaren negentig gaat Nederland op deze wijze om met asielzoekers. Ze worden opgepakt, gevangen gezet, voorgeleid aan ambassades en gedeporteerd als dat kan, wanneer dat niet kan, belanden ze weer op straat tot de volgende ongelukkige encounter waarbij om een identiteitsbewijs gevraagd wordt. Het woord 'illegaal' voor iemand zonder papieren, zegt in feite al genoeg. Zodra je groepen mensen als 'illegaal' bestempeld, criminaliseer je en je maakt de weg vrij voor maatschappelijke acceptatie om die 'illegalen' op te sluiten.

Vorig jaar, 2009, zaten er 300 minderjarigen in Vreemdelingendetentie

Vreemdelingendetentie in 2009
Instroom 7.867
Uitstroom 7.930

Duur
Korter dan drie maanden 56,4 %
Tussen drie en zes maanden 24,2 %
Langer dan zes maanden 19,4 %

Eerste half jaar 2010
Instroom 3.980
Uitstroom 4.010

Duur
Korter dan drie maanden 76 %
Tussen drie en zes maanden 9 %
Langer dan zes maanden 15 %
Bron: Amnesty International, Vreemdelingendetentie in strijd met de mensenrechten.


Als je een voorbeeld wilt over hoe de Dienst Terugkeer en Vertrek gesprekken voert zie: www.nonfixe.nl/het-faillissement-van-een-bot-land
Voor het rapport van Amnesty International: http://www.amnesty.nl


###

Geen opmerkingen:

Een reactie posten