dinsdag 23 november 2010

Onbetrouwbare overheid !?!!!


De Nederlandse overheid wordt onbetrouwbaar genoemd wanneer het subsidies voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie bronnen betreft: windmolenparken vergen grote investeringen die de ene keer wel en de andere keer geen overheidssubsidie ontvangen: de wind waait, zoals het rokje... Daar kun je geen 20 jarig investeringsplan op baseren, vinden de energiemaatschappijen, terecht.

De Nederlandse overheid dwong onze energie maatschappijen om op te splitsen en draaide de duimschroef steeds strakker aan. Essent is inmiddels niet meer dan een naam: we hebben de afsplitsing Enexis, voor de kabels en leidingen en RWE, de Duitser, voor productie en levering, om maar een voorbeeld te noemen.

Maar behalve voor het bedrijfsleven (de economie?) is de overheid nog vele malen onbetrouwbaarder voor de vluchteling (de economie van morgen?)

In Nederland hebben vluchtelingen, of zo je wilt, asielzoekers, bij lange na niet dezelfde rechten als inboorlingen (Nederlanders dus). Iedere vluchteling moet zich melden. En wordt vervolgens verhoord. De interviews zijn er op gericht om mensen uit te zetten, niet om mensen te helpen (hier, in het land van herkomst of elders). Met andere woorden de Nederlandse overheid, ditmaal vertegenwoordigd door het uitvoerende orgaan IND, verhoort mensen met een bepaalde intentie: uitzetten. Want die jongens en meisjes die daar werken moeten hun targets halen... Dan krijgen ze promotie en een schouderklopje van de baas.

Dat de gehele asielprocedure oneerlijk is, is tot daar aan toe. Daar hebben wij Nederlanders samen voor gekozen, zoals het in een democratie betaamt.

Maar daarnaast liegt de IND gewoon in de rechtbank en zelfs tot in de Tweede Kamer. Een voorbeeld van zulk een triestigheid bleek onlangs weer tijdens het debat over Irakese vluchtelingen. Bijna twee weken voor aanvang van het debat (22 oktober) deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de uitspraak dat deze Irakezen niet uitgezet mochten worden. Waarom? Omdat de mensen gevaar lopen. Dat wist de IND, die moet rapporteren aan minister Leers. Toch werd die brief niet meegenomen in het debat.

Wie spreekt een uitvoerder (IND) aan??? Ik heb nog geen kritische geluiden gehoord. Asielzoekers worden met schering en inslag uitgezet omdat hun verhalen ‘inconsistent en ongeloofwaardig’ geacht worden, door een orgaan (betaald van ons belastinggeld) dat zelf doorlopend liegt.
Geloof me, het voorbeeld met de Irakezen is niet het enige wat ik ken. Ik kan er zo nog een paar reproduceren. Uit eigen ervaring.

We laten ons lekker in de luren leggen. Wij, brave burgers, die de wet naleven. Wetten die worden geschreven in Den Haag, door veroordeelde misdadigers, maar dat vergeten we even, voor onze gemoedsrust.

Stop maar lekker voor een rood licht, papa. Wacht maar rustig tot het groen wordt, en maak je geen zorgen over de mensen die de knoppen bedienen, ze zijn immers democratisch gekozen... 50% + 1, en niet gescreend zoals een paboleerling die stage loopt en ieder 3 à 4 maanden opnieuw €40,- moet betalen voor een verklaring van goed gedrag.

Wij volgen de meerderheid plus een. We screenen onze onderwijzers. We deporteren vluchtelingen, afhankelijk van quota. En we laten ons regeren door een stelletje criminele malloten. Ieder volk krijgt de regering die het verdient. Proficiat Nederland!

###

Geen opmerkingen:

Een reactie posten