donderdag 16 februari 2012

Sound & SandMan

AU! Een steen valt op zijn kale hoofd. Niet zo maar een steen, een stuk rots, hardsteen. Gelukkig heeft Eddy een harde kop. Als de duizelingen verdwenen zijn, raapt hij de knaap op. 'Die is drie miljard jaar oud', zegt zijn Chinese vriend, degene die hem mee de bergen in heeft genomen. 'En boordevol olivijn, een mineraal.'
Ed wrijft over de zere plek. 'Olivijn?''Een van de meest voorkomende mineralen ter wereld. Het bindt CO2, ontzuurt gronden, is gezond voor planten.' De Chinese vriend loopt alweer door. Ed volgt, de steen in zijn hand.
Terug in zijn hotelkamer, googelt hij 'olivijn'. Nu is googlen niet altijd gemakkelijk in China, maar Ed kent de weg inmiddels. Hij is hier al een paar maanden. Een soort sabbatical. Hij heeft zijn jeugd doorgebracht in de muziek, de Dizzy Man's band. Was de eerste soundmixer van Nederland. Toen had hij nog haar. Veel haar. Het geluid moest goed zijn, zuiver. Ed begon boxen te ontwerpen en zelf te timmeren.
Zo ontstond Stage Accompany. Eddy was sound architect. Hij ontwierp de blue box, leverde geluidsapparatuur aan beroemde musici en reisde de wereld over. Maar wie groeit, valt ook. Ed is in China om na te denken over hoe hij verder wil - de vijftig ruim gepasseerd, maar nog lang niet moe - als die steen op zijn hoofd valt. Hallooo!
Zijn zoektocht leidt Eddy terug naar Nederland, Utrecht om precies te zijn. Daar onderzoekt prof. Olaf Schuiling de eigenschappen van olivijn. Schuiling bevestigt wat de Chinese vriend zei: olivijn bindt CO2 door verwering. Het is een natuurlijk proces waarmee de aarde zichzelf in balans houdt. Als je het verpulvert, zijn er meer raakvlakken, dus meer kooldioxide-opname. Het werkt het beste als het vochtig is, en een beetje warm.
De entrepreneur in Eddy werd wakker tegelijkertijd met de wereldverbeteraar. 'Overal uitstrooien, dus.' Hij richt een nieuw bedrijf op, greenSand, met de wetenschapper Schuiling als adviseur. Duurzame ontwikkeling zoals het hoort te zijn: mens, natuur en economie zonder af te wentelen op anderen of volgende generaties. We ruimen de rotzooi op, herstellen de balans en gaan voor een gezond klimaat.
Olivijn laat zich mengen met verschillende soorten zand: potaarde, tuinaarde, maar ook zand wat gebruikt wordt in de bouw en aanleg van straten en pleinen. Het dient wel op de goede manier vermalen te worden, soms heel fijn, soms grof. Puur gemalen olivijn is grijsgroen. Het mooie is, iedereen kan meedoen: greenSand

###

Geen opmerkingen:

Een reactie posten